Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Trading Central ngày 4-4-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,0680. Điểm xoay: 1,0680 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0680 với mục tiêu 1,0645 & 1,0630.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0680, có thể tới 1,0705 & 1,0740.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 GBP/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,2495 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2495 với mục tiêu 1,2395 & 1,2370.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2495, có thể tới 1,2515 & 1,2555.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 111,00
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,00 với mục tiêu 110,25 & 110,05.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 111,00, có thể tới 111,25 & 111,50.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 AUD/USD trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng. Điểm xoay: 0,7605 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7605 với mục tiêu 0,7550 & 0,7535.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7605, có thể tới 0,7625 & 0,7650.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 Gold spot trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 1254,40 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1254,40 với mục tiêu 1260,90 & 1263,50.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1254,40, có thể tới 1251,30 & 1248,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 50,45
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 50,45 với mục tiêu 49,65 & 49,25.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 50,45, có thể tới 50,75 & 51,15.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở dưới vùng trung tính 50%.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét