Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Trading Central ngày 4-4-2017 Phiên Âu


EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,0680. Điểm xoay: 1,0680 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0680 với mục tiêu 1,0645 & 1,0630.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0680, có thể tới 1,0705 & 1,0740.
 Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,0680 giới hạn khả năng tăng giá.

 GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,2515. Điểm xoay: 1,2515 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2515 với mục tiêu 1,2395 & 1,2370.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2515, có thể tới 1,2555 & 1,2595.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 111,00
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,00 với mục tiêu 110,25 & 110,05.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 111,00, có thể tới 111,25 & 111,50.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI vừa rơi vào vùng overbought.

 AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7625. Điểm xoay: 0,7625 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7625 với mục tiêu 0,7565 & 0,7550.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7625, có thể tới 0,7650 & 0,7675.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1251,20 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1251,20 với mục tiêu 1258,40 & 1260,90.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1251,20, có thể tới 1249,00 & 1247,30.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

 Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: đoạn gẫy của xu hướng tăng. Điểm xoay: 50,75
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 50,75 với mục tiêu 50,00 & 49,65.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 50,75, có thể tới 51,15 & 51,65.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét