Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

Trading Central ngày 3-4-2017 Phiên Âu


EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,0705. Điểm xoay: 1,0705 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0705 với mục tiêu 1,0645 & 1,0630.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0705, có thể tới 1,0740 & 1,0770.
 Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,0705 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 1,0645.

 GBP/USD trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 1,2505 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2505 với mục tiêu 1,2570 & 1,2595.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2505, có thể tới 1,2455 & 1,2430.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

 USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 111,70
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,70 với mục tiêu 111,15 & 110,95.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 111,70, có thể tới 111,95 & 112,15.
 Tư vấn kĩ thuật: khi 111,15 bị vượt qua, ngắm tới 110,95.

 AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 0,7650 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7650 với mục tiêu 0,7585 & 0,7565.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7650, có thể tới 0,7675 & 0,7695.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.

 Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1246,40 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1246,40 với mục tiêu 1251,40 & 1254,40.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1246,40, có thể tới 1243,50 & 1240,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.

 Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 50,05
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 50,05 với mục tiêu 51,02 & 51,40.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 50,05, có thể tới 49,75 & 49,25.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét