Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Trading Central ngày 28-4-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: tăng. Điểm xoay: 1,0875 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0875 với mục tiêu 1,0950 & 1,0995.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0875, có thể tới 1,0850 & 1,0815.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1,2880 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2880 với mục tiêu 1,2975 & 1,3025.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2880, có thể tới 1,2860 & 1,2830.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 USD/JPY trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật. Điểm xoay: 111,00
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,00 với mục tiêu 111,55 & 111,80.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 111,00, có thể tới 110,65 & 110,30.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7490. Điểm xoay: 0,7490 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7490 với mục tiêu 0,7455 & 0,7440.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7490, có thể tới 0,7505 & 0,7525.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 Gold spot trong ngày: tăng. Điểm xoay: 1261,50 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1261,50 với mục tiêu 1271,00 & 1274,50.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1261,50, có thể tới 1257,50 & 1252,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: tăng. Điểm xoay: 49,10
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 49,10 với mục tiêu 49,70 & 50,20.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 49,10, có thể tới 48,85 & 48,50.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét