Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Trading Central ngày 28-4-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,0895 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0895 với mục tiêu 1,0850 & 1,0815.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0895, có thể tới 1,0920 & 1,0950.
 Tư vấn kĩ thuật: khi 1,0850 bị vượt qua, ngắm tới 1,0815.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,2880 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2880 với mục tiêu 1,2930 & 1,2950.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2880, có thể tới 1,2860 & 1,2830.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 USD/JPY trong ngày: thận trọng. Điểm xoay: 111,00
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,00 với mục tiêu 111,55 & 111,80.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 111,00, có thể tới 110,65 & 110,30.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số kĩ thuật intraday không rõ ràng, nên thận trọng.

 AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7490. Điểm xoay: 0,7490 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7490 với mục tiêu 0,7455 & 0,7440.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7490, có thể tới 0,7505 & 0,7525.
 Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 Gold spot trong ngày: sự củng cố trong ngắn hạn. Điểm xoay: 1261,50 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1261,50 với mục tiêu 1267,50 & 1271,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1261,50, có thể tới 1257,50 & 1252,00.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1261,50 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 48,85
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 48,85 với mục tiêu 49,70 & 50,20.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 48,85, có thể tới 48,50 & 48,20.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét