Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

Trading Central ngày 27-4-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,0920. Điểm xoay: 1,0920 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0920 với mục tiêu 1,0870 & 1,0840.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0920, có thể tới 1,0950 & 1,0975.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 GBP/USD trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 1,2830 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2830 với mục tiêu 1,2885 & 1,2905.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2830, có thể tới 1,2805 & 1,2770.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 110,90
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,90 với mục tiêu 111,50 & 111,80.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 110,90, có thể tới 110,65 & 110,30.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 110,90 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời. 

AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7505. Điểm xoay: 0,7505
 Khuyến nghị giao dịch: mUA 0,7485 với mục tiêu 0,7450 & 0,7430.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7505, có thể tới 0,7525 & 0,7545.
 Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1261,50. Điểm xoay: 1261,50 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1261,50 với mục tiêu 1271,00 & 1275,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1261,50, có thể tới 1257,50 & 1252,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 48,90
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 48,90 với mục tiêu 49,85 & 50,20.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 48,90, có thể tới 48,40 & 47,90.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét