Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

Trading Central ngày 26-4-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: quay trở xuống. Điểm xoay: 1,0950 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0950 với mục tiêu 1,0870 & 1,0840.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0950, có thể tới 1,0975 & 1,1010.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,2800 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2800 với mục tiêu 1,2860 & 1,2885.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2800, có thể tới 1,2770 & 1,2735.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 110,90
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,90 với mục tiêu 111,60 & 112,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 110,90, có thể tới 110,65 & 110,30.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 AUD/USD trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng. Điểm xoay: 0,7545 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7545 với mục tiêu 0,7490 & 0,7475.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7545, có thể tới 0,7565 & 0,7580.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1267,50 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1267,50 với mục tiêu 1260,00 & 1256,00.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1267,50, có thể tới 1272,00 & 1278,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 49,15. Điểm xoay: 49,15
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 49,15 với mục tiêu 49,80 & 50,20.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 49,15, có thể tới 48,85 & 48,55.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét