Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Trading Central ngày 24-4-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,0820 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0820 với mục tiêu 1,0900 & 1,0945.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0820, có thể tới 1,0780 & 1,0740.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2765. Điểm xoay: 1,2765 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2765 với mục tiêu 1,2835 & 1,2860.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2765, có thể tới 1,2735 & 1,2675.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 109,80 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 109,80 với mục tiêu 110,35 & 110,65.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 109,80, có thể tới 109,40 & 108,95.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 0,7530 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7530 với mục tiêu 0,7575 & 0,7595.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7530, có thể tới 0,7510 & 0,7485.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 Gold spot trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng. Điểm xoay: 1273,40 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1273,40 với mục tiêu 1268,00 & 1265,00.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1273,40, có thể tới 1276,50 & 1278,90.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở dưới vùng trung tính 50%.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 50,50. Điểm xoay: 50,50
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 50,50 với mục tiêu 49,20 & 48,60.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 50,50, có thể tới 50,95 & 51,40.
 Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 50,50 giới hạn khả năng tăng giá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét