Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Trading Central ngày 24-4-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,0780. Điểm xoay: 1,0780 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0780 với mục tiêu 1,0900 & 1,0945.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0780, có thể tới 1,0740 & 1,0685.
 Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2765. Điểm xoay: 1,2765 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2765 với mục tiêu 1,2835 & 1,2860.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2765, có thể tới 1,2735 & 1,2675.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,2765 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 109,40 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 109,40 với mục tiêu 110,35 & 110,65.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 109,40, có thể tới 108,95 & 108,65.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

 AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 0,7530 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7530 với mục tiêu 0,7575 & 0,7595.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7530, có thể tới 0,7510 & 0,7485.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 Gold spot trong ngày: mức tăng dự đoán. Điểm xoay: 1272,00 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1272,00 với mục tiêu 1279,00 & 1283,50.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1272,00, có thể tới 1268,00 & 1265,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI đã ra khỏi vùng mua.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 50,50
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 50,50 với mục tiêu 49,20 & 48,60.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 50,50, có thể tới 50,95 & 51,40.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét