Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Trading Central ngày 21-4-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1,0740 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0740 với mục tiêu 1,0700 & 1,0680.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0740, có thể tới 1,0775 & 1,0790.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2765. Điểm xoay: 1,2765 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2765 với mục tiêu 1,2860 & 1,2905.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2765, có thể tới 1,2735 & 1,2675.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,2765 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 109,00 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 109,00 với mục tiêu 109,50 & 109,70.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 109,00, có thể tới 108,70 & 108,50.
 Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7510. Điểm xoay: 0,7510 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7510 với mục tiêu 0,7550 & 0,7565.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7510, có thể tới 0,7485 & 0,7465.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 0,7510 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1276,40
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1276,40 với mục tiêu 1283,50 & 1286,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1276,40, có thể tới 1273,50 & 1271,50.
 Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 51,40. Điểm xoay: 51,40
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 51,40 với mục tiêu 50,20 & 50,00.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 51,40, có thể tới 51,75 & 52,05.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét