Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Trading Central ngày 20-4-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 1,0720 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0720 với mục tiêu 1,0790 & 1,0820.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0720, có thể tới 1,0700 & 1,0685.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,2765 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2765 với mục tiêu 1,2860 & 1,2905.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2765, có thể tới 1,2735 & 1,2675.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 108,65. Điểm xoay: 108,65 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 108,65 với mục tiêu 109,20 & 109,50.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 108,65, có thể tới 108,50 & 108,30.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 AUD/USD trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật. Điểm xoay: 0,7485
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7485 với mục tiêu 0,7550 & 0,7565.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7485, có thể tới 0,7465 & 0,7430.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 Gold spot trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 1277,00 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1277,00 với mục tiêu 1286,00 & 1289,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1277,00, có thể tới 1273,50 & 1271,50.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.

 Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 50,50
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 50,50 với mục tiêu 51,11 & 51,45.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 50,50, có thể tới 50,10 & 49,85.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét