Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Trading Central ngày 20-4-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: tăng. Điểm xoay: 1,0700 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0700 với mục tiêu 1,0740 & 1,0765.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0700, có thể tới 1,0685 & 1,0655.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 GBP/USD trong ngày: thận trọng. Điểm xoay: 1,2810 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2810 với mục tiêu 1,2765 & 1,2735.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2810, có thể tới 1,2860 & 1,2905.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng, nên thận trọng.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 108,65. Điểm xoay: 108,65 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 108,65 với mục tiêu 109,20 & 109,50.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 108,65, có thể tới 108,50 & 108,30.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 108,65 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7525. Điểm xoay: 0,7525 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7525 với mục tiêu 0,7485 & 0,7465.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7525, có thể tới 0,7550 & 0,7565.
 Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1277,00. Điểm xoay: 1277,00 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1277,00 với mục tiêu 1283,00 & 1286,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1277,00, có thể tới 1273,50 & 1271,50.
 Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 50,80
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 50,80 với mục tiêu 50,25 & 50,10.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 50,80, có thể tới 51,20 & 51,60.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét