Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Trading Central ngày 19-4-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1,0685 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0685 với mục tiêu 1,0765 & 1,0790.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0685, có thể tới 1,0655 & 1,0630.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1,2735 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2735 với mục tiêu 1,2905 & 1,2950.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2735, có thể tới 1,2675 & 1,2610.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 USD/JPY trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 108,85 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 108,85 với mục tiêu 108,20 & 108,00.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 108,85, có thể tới 109,20 & 109,50.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 AUD/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 0,7565 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7565 với mục tiêu 0,7500 & 0,7470.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7565, có thể tới 0,7580 & 0,7595.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1285,00 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1285,00 với mục tiêu 1290,00 & 1292,30.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1285,00, có thể tới 1282,00 & 1278,00.
 Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng. Điểm xoay: 52,70
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 52,70 với mục tiêu 51,91 & 51,70.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 52,70, có thể tới 52,94 & 53,17.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét