Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

Trading Central ngày 18-4-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,0630. Điểm xoay: 1,0630 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0630 với mục tiêu 1,0675 & 1,0700.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0630, có thể tới 1,0605 & 1,0590.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 GBP/USD trong ngày: quay trở xuống. Điểm xoay: 1,2595 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2595 với mục tiêu 1,2500 & 1,2465.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2595, có thể tới 1,2615 & 1,2650.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 108,70 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 108,70 với mục tiêu 109,20 & 109,50.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 108,70, có thể tới 108,50 & 108,20.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 0,7580 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7580 với mục tiêu 0,7525 & 0,7500.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7580, có thể tới 0,7595 & 0,7610.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 Gold spot trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1290,00 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1290,00 với mục tiêu 1278,00 & 1271,60.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1290,00, có thể tới 1295,00 & 1302,00.
 Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 52,85
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 52,85 với mục tiêu 52,05 & 51,85.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 52,85, có thể tới 53,10 & 53,40.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét