Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

Trading Central ngày 18-4-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,0630. Điểm xoay: 1,0630 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0630 với mục tiêu 1,0655 & 1,0675.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0630, có thể tới 1,0605 & 1,0590.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,0630 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1,2545 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2545 với mục tiêu 1,2575 & 1,2595.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2545, có thể tới 1,2525 & 1,2500.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,2545 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 108,50 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 108,50 với mục tiêu 109,20 & 109,50.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 108,50, có thể tới 108,20 & 108,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.

 AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 0,7595 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7595 với mục tiêu 0,7545 & 0,7525.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7595, có thể tới 0,7610 & 0,7635.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1290,00 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1290,00 với mục tiêu 1278,00 & 1271,60.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1290,00, có thể tới 1295,00 & 1302,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

 Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 52,85
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 52,85 với mục tiêu 52,30 & 52,05.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 52,85, có thể tới 53,10 & 53,40.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét