Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Trading Central ngày 13-4-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1,0630 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0630 với mục tiêu 1,0690 & 1,0710.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0630, có thể tới 1,0610 & 1,0590.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1,2505 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2505 với mục tiêu 1,2575 & 1,2600.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2505, có thể tới 1,2475 & 1,2445.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 109,40 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 109,40 với mục tiêu 108,50 & 107,95.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 109,40, có thể tới 109,85 & 110,20.
 Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 109,40 khả năng quay về 108,50 là rất lớn.

 AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 0,7545 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7545 với mục tiêu 0,7595 & 0,7620.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7545, có thể tới 0,7515 & 0,7495.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

 Gold spot trong ngày: tiếp tục tăng. Điểm xoay: 1278,00 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1278,00 với mục tiêu 1291,50 & 1296,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1278,00, có thể tới 1271,60 & 1267,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 53,30
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 53,30 với mục tiêu 52,70 & 52,30.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 53,30, có thể tới 53,47 & 53,75.
 Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 53,30 giới hạn khả năng tăng giá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét