Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

Trading Central ngày 12-4-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1,0570 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0570 với mục tiêu 1,0630 & 1,0655.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0570, có thể tới 1,0550 & 1,0520.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,2445 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2445 với mục tiêu 1,2505 & 1,2525.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2445, có thể tới 1,2425 & 1,2400.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 110,10
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 110,10 với mục tiêu 109,05 & 108,70.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 110,10, có thể tới 110,50 & 111,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 AUD/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 0,7515 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7515 với mục tiêu 0,7470 & 0,7450.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7515, có thể tới 0,7535 & 0,7555.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 Gold spot trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 1268,50 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1268,50 với mục tiêu 1280,00 & 1288,70.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1268,50, có thể tới 1261,70 & 1257,50.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 53,10
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 53,10 với mục tiêu 53,95 & 54,20.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 53,10, có thể tới 52,70 & 52,30.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét