Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Trading Central ngày 11-4-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,0610 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0610 với mục tiêu 1,0570 & 1,0550.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0610, có thể tới 1,0635 & 1,0655.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,2390 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2390 với mục tiêu 1,2435 & 1,2450.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2390, có thể tới 1,2360 & 1,2335.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

 USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 111,00
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,00 với mục tiêu 110,25 & 110,00.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 111,00, có thể tới 111,35 & 111,55.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 AUD/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 0,7515 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7515 với mục tiêu 0,7490 & 0,7470.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7515, có thể tới 0,7535 & 0,7555.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1254,00 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1254,00 với mục tiêu 1262,00 & 1265,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1254,00, có thể tới 1251,70 & 1249,40.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: tiếp tục tăng. Điểm xoay: 52,84
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 52,84 với mục tiêu 53,48 & 53,75.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 52,84, có thể tới 52,54 & 52,30.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét