Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Trading Central ngày 10-4-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1,0615 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0615 với mục tiêu 1,0550 & 1,0525.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0615, có thể tới 1,0635 & 1,0655.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 GBP/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,2410 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2410 với mục tiêu 1,2360 & 1,2335.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2410, có thể tới 1,2450 & 1,2475.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.

 USD/JPY trong ngày: tiếp tục tăng. Điểm xoay: 111,00
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,00 với mục tiêu 111,75 & 112,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 111,00, có thể tới 110,70 & 110,25.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

 AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 0,7520 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7520 với mục tiêu 0,7450 & 0,7420.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7520, có thể tới 0,7555 & 0,7585.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1259,00 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1259,00 với mục tiêu 1249,40 & 1244,00.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1259,00, có thể tới 1262,00 & 1267,40.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

 Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 51,80
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 51,80 với mục tiêu 52,95 & 53,38.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 51,80, có thể tới 51,31 & 50,75.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét