Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Trading Central ngày 30-3-2017 Phiên Âu


EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1,0775 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0775 với mục tiêu 1,0730 & 1,0700.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0775, có thể tới 1,0800 & 1,0825.
 Tư vấn kĩ thuật: khi 1,0730 bị vượt qua, ngắm tới 1,0700.

 GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,2470. Điểm xoay: 1,2470 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2470 với mục tiêu 1,2400 & 1,2380.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2470, có thể tới 1,2505 & 1,2545.
 Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,2470 khả năng quay về 1,2400 là rất lớn.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 110,95
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,95 với mục tiêu 111,50 & 111,85.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 110,95, có thể tới 110,75 & 110,50.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

 AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7640. Điểm xoay: 0,7640
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7640 với mục tiêu 0,7675 & 0,7695.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7640, có thể tới 0,7625 & 0,7605.
 Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 Gold spot trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1252,60 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1252,60 với mục tiêu 1247,10 & 1245,30.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1252,60, có thể tới 1254,60 & 1256,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

 Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: tiếp tục tăng. Điểm xoay: 49,06
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 49,06 với mục tiêu 50,13 & 50,48.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 49,06, có thể tới 48,85 & 48,48.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét