Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Trading Central ngày 29-3-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1,0825 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0825 với mục tiêu 1,0770 & 1,0755.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0825, có thể tới 1,0840 & 1,0875.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 GBP/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,2470
 Khuyến nghị giao dịch: mUA 1,2445 với mục tiêu 1,2380 & 1,2340.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2470, có thể tới 1,2505 & 1,2545.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 110,75
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,75 với mục tiêu 111,50 & 111,85.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 110,75, có thể tới 110,50 & 110,25.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7620. Điểm xoay: 0,7620 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7620 với mục tiêu 0,7670 & 0,7685.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7620, có thể tới 0,7605 & 0,7590.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 Gold spot trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 1247,50 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1247,50 với mục tiêu 1256,00 & 1258,50.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1247,50, có thể tới 1245,25 & 1242,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 48,28
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 48,28 với mục tiêu 49,20 & 49,50.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 48,28, có thể tới 48,06 & 47,90.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét