Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Trading Central ngày 28-3-2017 Phiên Mỹ


EUR/USD trong ngày: quay trở xuống. Điểm xoay: 1,0905
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0905 với mục tiêu 1,0835 & 1,0815.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0905, có thể tới 1,0925 & 1,0950.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,2530 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2530 với mục tiêu 1,2615 & 1,2640.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2530, có thể tới 1,2505 & 1,2470.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 110,40. Điểm xoay: 110,40
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,40 với mục tiêu 110,85 & 111,15.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 110,40, có thể tới 110,05 & 109,70.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 AUD/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 0,7635 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7635 với mục tiêu 0,7570 & 0,7550.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7635, có thể tới 0,7650 & 0,7670.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1256,50 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1256,50 với mục tiêu 1248,50 & 1245,70.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1256,50, có thể tới 1260,00 & 1264,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm.

 Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 47,75
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 47,75 với mục tiêu 48,28 & 48,48.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 47,75, có thể tới 47,50 & 47,33.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét