Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Trading Central ngày 28-3-2017 Phiên Âu


EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,0850. Điểm xoay: 1,0850 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0850 với mục tiêu 1,0875 & 1,0895.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0850, có thể tới 1,0815 & 1,0790.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,0850 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời. 

GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,2530 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2530 với mục tiêu 1,2580 & 1,2615.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2530, có thể tới 1,2505 & 1,2470.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 110,40. Điểm xoay: 110,40
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,40 với mục tiêu 111,00 & 111,50.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 110,40, có thể tới 110,05 & 109,70.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7650. Điểm xoay: 0,7650 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7650 với mục tiêu 0,7600 & 0,7570.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7650, có thể tới 0,7670 & 0,7685.
 Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 0,7650 khả năng quay về 0,7600 là rất lớn.

 Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1252,60. Điểm xoay: 1252,60 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1252,60 với mục tiêu 1258,20 & 1261,15.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1252,60, có thể tới 1249,50 & 1245,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

 Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: tiếp tục tăng. Điểm xoay: 47,50
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 47,50 với mục tiêu 48,28 & 48,48.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 47,50, có thể tới 47,33 & 47,10.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét