Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Trading Central ngày 27-3-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,0810 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0810 với mục tiêu 1,0850 & 1,0880.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0810, có thể tới 1,0790 & 1,0770.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 GBP/USD trong ngày: tăng. Điểm xoay: 1,2470 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2470 với mục tiêu 1,2565 & 1,2595.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2470, có thể tới 1,2425 & 1,2380.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 110,90
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 110,90 với mục tiêu 110,05 & 109,70.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 110,90, có thể tới 111,50 & 112,00.
 Tư vấn kĩ thuật: khi 110,05 bị vượt qua, ngắm tới 109,70.

 AUD/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 0,7650 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7650 với mục tiêu 0,7600 & 0,7570.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7650, có thể tới 0,7670 & 0,7685.
 Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 0,7650 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.

 Gold spot trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 1251,00 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1251,00 với mục tiêu 1261,20 & 1265,30.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1251,00, có thể tới 1248,20 & 1245,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

 Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 48,28
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 48,28 với mục tiêu 47,54 & 47,30.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 48,28, có thể tới 48,48 & 48,75.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét