Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Trading Central ngày 24-3-2017 Phiên Âu


EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1,0795 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0795 với mục tiêu 1,0750 & 1,0730.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0795, có thể tới 1,0825 & 1,0850.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2470. Điểm xoay: 1,2470 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2470 với mục tiêu 1,2530 & 1,2565.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2470, có thể tới 1,2425 & 1,2380.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,2470 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 USD/JPY trong ngày: thận trọng. Điểm xoay: 111,50
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,50 với mục tiêu 110,80 & 110,55.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 111,50, có thể tới 112,25 & 112,90.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số kĩ thuật intraday không rõ ràng, nên thận trọng.

 AUD/USD trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng. Điểm xoay: 0,7650 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7650 với mục tiêu 0,7600 & 0,7570.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7650, có thể tới 0,7670 & 0,7685.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.

 Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1248,40 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1248,40 với mục tiêu 1237,75 & 1235,25.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1248,40, có thể tới 1253,30 & 1257,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

 Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: mức tăng dự đoán. Điểm xoay: 47,55
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 47,55 với mục tiêu 48,43 & 48,84.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 47,55, có thể tới 47,30 & 47,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

Các bài viết về PTKT của Kẽm Vui Vẻ: https://goo.gl/X6DwTO
Like Page : https://www.facebook.com/forumvangsaigon/ 
My Template : https://goo.gl/8pedP0 
Đăng ký kênh của Kẽm Vui Vẻ tại đây : https://goo.gl/Gvj6go

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét