Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Trading Central ngày 23-3-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1,0825 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0825 với mục tiêu 1,0770 & 1,0750.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0825, có thể tới 1,0850 & 1,0875.
 Tư vấn kĩ thuật: khi 1,0770 bị vượt qua, ngắm tới 1,0750.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,2425 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2425 với mục tiêu 1,2535 & 1,2565.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2425, có thể tới 1,2380 & 1,2335.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 USD/JPY trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 111,75. Điểm xoay: 111,75
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,75 với mục tiêu 111,00 & 110,75.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 111,75, có thể tới 112,25 & 112,90.
 Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 111,75 giới hạn khả năng tăng giá.

 AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 0,7685 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7685 với mục tiêu 0,7635 & 0,7600.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7685, có thể tới 0,7720 & 0,7750.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1244,30. Điểm xoay: 1244,30
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1244,30 với mục tiêu 1251,50 & 1255,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1244,30, có thể tới 1239,50 & 1235,50.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1244,30 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: tiếp tục tăng. Điểm xoay: 47,80
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 47,80 với mục tiêu 48,92 & 49,17.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 47,80, có thể tới 47,45 & 47,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét