Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Trading Central ngày 21-3-2017 Phiên au


EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,0725 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0725 với mục tiêu 1,0780 & 1,0810.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0725, có thể tới 1,0705 & 1,0680.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,2400. Điểm xoay: 1,2400 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2400 với mục tiêu 1,2330 & 1,2295.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2400, có thể tới 1,2435 & 1,2475.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở dưới vùng trung tính 50%.

 USD/JPY trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 113,00
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 113,00 với mục tiêu 112,25 & 112,05.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 113,00, có thể tới 113,50 & 114,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 AUD/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 0,7740 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7740 với mục tiêu 0,7690 & 0,7660.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7740, có thể tới 0,7775 & 0,7800.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 Gold spot trong ngày: đoạn gẫy của xu hướng tăng. Điểm xoay: 1233,00 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1233,00 với mục tiêu 1223,20 & 1218,50.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1233,00, có thể tới 1235,70 & 1240,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

 Crude Oil (WTI) (J7) trong ngày: tăng. Điểm xoay: 48,05
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 48,05 với mục tiêu 48,60 & 48,92.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 48,05, có thể tới 47,70 & 47,35.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI đã vượt qua đường xu thế hướng xuống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét