Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Trading Central ngày 20-3-2017

EUR/USD trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật. Điểm xoay: 1,0730 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0730 với mục tiêu 1,0780 & 1,0810.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0730, có thể tới 1,0705 & 1,0680.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,2340 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2340 với mục tiêu 1,2430 & 1,2475.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2340, có thể tới 1,2295 & 1,2250.
 Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 USD/JPY trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 113,00
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 113,00 với mục tiêu 112,40 & 112,05.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 113,00, có thể tới 113,50 & 114,00.
 Tư vấn kĩ thuật: khi 112,40 bị vượt qua, ngắm tới 112,05.

 AUD/USD trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 0,7680 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7680 với mục tiêu 0,7755 & 0,7780.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7680, có thể tới 0,7660 & 0,7630.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 Gold spot trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng. Điểm xoay: 1229,00 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1229,00 với mục tiêu 1241,00 & 1246,50.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1229,00, có thể tới 1224,00 & 1218,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI đã vượt qua đường xu thế hướng xuống.

 Crude Oil (WTI) (J7) trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 48,90
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 48,90 với mục tiêu 47,90 & 47,50.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 48,90, có thể tới 49,21 & 49,62.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bẻ gẫy đường xu thế hướng lên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét