Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

Đây là lí do tại sao bạn cho mình đúng kể cả khi sai

Quan điểm là tất cả, đặc biệt khi nói đến việc kiểm tra niềm tin của bạn. Liệu bạn là một người lính thường muốn bảo vệ quan điểm của mình bằng mọi giá, hay là một người do thám luôn bị óc tò mò kích thích?Bên cạnh việc phân tích những động cơ đằng sau 2 lối tư duy và cách chúng điều khiển phương pháp lý thông tin của chúng ta, Julia Galef còn lồng chúng vào một bài học lịch sử đầy thuyết phục lấy bối cảnh nước Pháp thế kỷ 19. Khi kiểm chứng những quan niệm kiên định của ta, Galef đặt câu hỏi: "Bạn khao khát điều gì nhất? Là bảo vệ niềm tin của mình, hay là sự hiểu biết thế giới càng rõ càng tốt?
Tác giả : Julia Galef
Julia Galef investigates how and why people change their minds.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét