Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 17-3-2017_Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: tiến xa hơn.



 Điểm xoay: 1,0740 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0740 với mục tiêu 1,0790 & 1,0825.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0740, có thể tới 1,0705 & 1,0680.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

 GBP/USD trong ngày: tiến xa hơn.



 Điểm xoay: 1,2310 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2310 với mục tiêu 1,2400 & 1,2430.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2310, có thể tới 1,2260 & 1,2235.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.

 USD/JPY trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 113,70.



 Điểm xoay: 113,70
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 113,70 với mục tiêu 112,90 & 112,55.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 113,70, có thể tới 114,00 & 114,45.
 Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 113,70 khả năng quay về 112,90 là rất lớn.

 AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7655.



 Điểm xoay: 0,7655
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7655 với mục tiêu 0,7695 & 0,7720.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7655, có thể tới 0,7630 & 0,7605.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 0,7655 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1223,20.



 Điểm xoay: 1223,20 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1223,20 với mục tiêu 1233,70 & 1237,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1223,20, có thể tới 1217,50 & 1211,00.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1223,20 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 Crude Oil (WTI) (J7) trong ngày: dưới áp lực.



 Điểm xoay: 49,13
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 49,13 với mục tiêu 48,30 & 47,85.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 49,13, có thể tới 49,63 & 50,13.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét