Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 16-3-2017_Phiên mỸ

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,0680 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0680 với mục tiêu 1,0755 & 1,0790.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0680, có thể tới 1,0645 & 1,0610.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1,2235
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2235 với mục tiêu 1,2300 & 1,2330.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2235, có thể tới 1,2190 & 1,2150.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

 USD/JPY trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 113,70
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 113,70 với mục tiêu 112,90 & 112,55.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 113,70, có thể tới 114,00 & 114,45.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7645. Điểm xoay: 0,7645 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7645 với mục tiêu 0,7720 & 0,7755.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7645, có thể tới 0,7605 & 0,7570.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1217,50 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1217,50 với mục tiêu 1231,00 & 1237,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1217,50, có thể tới 1211,00 & 1207,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 Crude Oil (WTI) (J7) trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 48,30
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 48,30 với mục tiêu 50,37 & 50,85.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 48,30, có thể tới 47,85 & 47,25.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét