Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 15-3-2017_Phiên Âu


EUR/USD trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng. Điểm xoay: 1,0645 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0645 với mục tiêu 1,0595 & 1,0570.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0645, có thể tới 1,0665 & 1,0690.
 Tư vấn kĩ thuật: khi 1,0595 bị vượt qua, ngắm tới 1,0570.

 GBP/USD trong ngày: tăng. Điểm xoay: 1,2165 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2165 với mục tiêu 1,2300 & 1,2330.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2165, có thể tới 1,2135 & 1,2105.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


 USD/JPY trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 114,90
 Khuyến nghị giao dịch: mUA 114,75 với mục tiêu 114,45 & 114,25.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 114,90, có thể tới 115,20 & 115,50.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 AUD/USD trong ngày: tăng. Điểm xoay: 0,7545 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7545 với mục tiêu 0,7590 & 0,7610.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7545, có thể tới 0,7530 & 0,7510.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 Gold spot trong ngày: mức tăng dự đoán. Điểm xoay: 1197,00
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1197,00 với mục tiêu 1207,70 & 1211,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1197,00, có thể tới 1194,60 & 1192,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

 Crude Oil (WTI) (J7) trong ngày: tiếp tục tăng. Điểm xoay: 47,88
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 47,88 với mục tiêu 49,30 & 49,78.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 47,88, có thể tới 47,10 & 46,55.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét