Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 13-3-2017_Phiên Âu


EUR/USD trong ngày: tiếp tục tăng.Điểm xoay: 1,0665 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0665 với mục tiêu 1,0730 & 1,0760.
Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0665, có thể tới 1,0645 & 1,0620.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.Điểm xoay: 1,2195 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2195 với mục tiêu 1,2155 & 1,2140.
Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2195, có thể tới 1,2220 & 1,2250.
Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,2195 khả năng quay về 1,2155 là rất lớn.

USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.Điểm xoay: 115,15
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 115,15 với mục tiêu 114,60 & 114,25.
Phương án phụ: nếu vượt qua 115,15, có thể tới 115,50 & 116,00.
Tư vấn kĩ thuật: khi 114,60 bị vượt qua, ngắm tới 114,25.

AUD/USD trong ngày: tiến xa hơn.Điểm xoay: 0,7530
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7530 với mục tiêu 0,7580 & 0,7605.
Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7530, có thể tới 0,7510 & 0,7490.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

Gold spot trong ngày: tiếp tục tăng.Điểm xoay: 1200,00 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1200,00 với mục tiêu 1214,50 & 1218,50.
Phương án phụ: nếu thủng qua 1200,00, có thể tới 1194,50 & 1188,00.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

Crude Oil (WTI) (J7) trong ngày: nguy cơ suy giảm.Điểm xoay: 48,90
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 48,90 với mục tiêu 47,33 & 46,82.
Phương án phụ: nếu vượt qua 48,90, có thể tới 49,30 & 49,78.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét